Erişim Adresi: https://atljm.atlas.edu.tr/

Amaç

Atlas Journal of Medicine (ATLJM) tıbbın tüm alanlarında; özgün araştırma, güncel gelişmeleri değerlendiren derleme, olgu sunumu ve editöre mektup şeklindeki çalışmaları yayınlayarak tıbbi literatüre katkı sunmayı hedefler.

Kapsam

Atlas Journal of Medicine; temel tıp bilimleri, klinik tıp bilimleri, diş hekimliği, hemşirelik hizmetleri ile ilgili orijinal araştırmalar, davetli yazılar, derleme, olgu sunumları, editöre mektup türlerinde hazırlanmış bilimsel yazıları yayınlamaktadır.

 Akademisyenler, araştırmacılar, tüm sağlık profesyonelleri, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar derginin öncelikli ulaşmaya çalıştığı kitleyi oluşturur.

Etik

Dergiye gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal önleme programı ile taranır. ATLJM yayın etiği konusunda en yüksek standartlara bağlıdır ve bu konudaki uluslararası ilkeleri benimser. Yayın sürecindeki tüm tarafların (Editör, Hakem, Yazar ve Yayıncı) bu ilkelere istisnasız uymaları beklenir. İthenticate alıntı oranı %15’in üzerinde olan makaleler kabul edilmez.

ATLJM, World Medical Association (WMA) Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects (2013) ve WMA Statement on Animal Use in Biomedical Research (2016) standartlarını kabul eder ve etik standartları ilke olarak benimser.

Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için yukarıda belirtilen uluslararası standartlara uygun Etik Komisyon raporu gerekmektedir.

 Makale metninde onay alınan etik kurulun adı ve onay numarası açıkça belirtilmelidir. 

 Gerekli görülmesi halinde Etik Komisyon raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı yazarlardan talep edilebilir. 

İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer verilmelidir. 

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için yapılmış olanlar açık olarak makalede belirtilmelidir. 

Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de gönderilmesi gereklidir.

Yayın politikası  

Editör ya da Yayın Kurulu Üyesi, dergi kuralları ve yayın politikalarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazar(lar)a geri göndermek, biçimce düzenlemek veya reddetmek yetkisine sahiptir. Editör ya da Yayın Kurulu Üyesi, uygun gördüğü yazıyı incelenmek üzere danışman(lar)a gönderebilir. Yazardan düzeltme istenmesi, yazının yayınlanacağını garanti edemez. 

Dergide yayımlanan yazıların etik, bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)a aittir.  

Dergide yayımlanması kabul edilse de edilmese de, yazı materyali yazarlara geri verilmez. Dergide yayımlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Yazarların Sorumluluğu

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.

Makalede ismi geçen yazarların akademik ve bilimsel olarak; araştırmanın kavramsallaştırılmasına, dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapması beklenir. Yazım ve içerik şekillenmesinde bilimsel eleştiri, biçimsel gözden geçirme görevini yapan kişiler de yazar olarak kabul edilir. Tüm yazarlar, yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar. Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. 

Bütün yazarlar çalışma ile ilgili; finansal ilişkiler, çıkar çatışması durumlarını başvuru sırasında beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır