Erişim Adresi: http://acikerisim.atlas.edu.tr

İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi’nde, üniversite mensuplarının, üniversitede çalıştıkları süre içinde ürettikleri ve İstanbul Atlas Üniversitesi’nce doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen tüm akademik çalışmalar arşivlenir. İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi’nin içeriği aşağıdaki materyallerden oluşur:

¬  Bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleler
¬  Yayımlanma aşamasında olan makaleler
¬  Yüksek lisans ve doktora tezleri
¬  Bildiri ve sunumlar
¬  Seminer metinleri
¬  Teknik notlar
¬  Proje çalışmaları
¬  Kitaplar
¬  Kitap içindeki bölümler
¬  Ödüllü çalışmalar
¬  Patent belgeleri
¬  Raporlar
¬  Açık ders materyalleri
¬  Afiş, video kaydı vb.

İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi, İstanbul Atlas Üniversitesi bünyesinde üretilen tüm akademik kaynakları arşivler ve telif haklarına uygun olarak açık erişime sunar.